Phone

+359 885 33 44 34

E-mail

creativodesignbg@gmail.com

Гаранционни условия

– Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, посочена в гаранционната карта.

– Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.

– Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.

– Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото приемане.

– Повреди, дължащи се на лош транспорт, освен ако той не е организиран от Креативо Дизайн България ЕООД, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, се отстраняват за сметка на клиента.

 

Гаранцията не е валидна при следните условия:

– Неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.

– Повреди, предизвикани от неправилно преместване/следи от удари/ или неправилна експлоатация.

– Увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.

– Неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и неспазване на специфичните условия на изделието.

Нашите марки

X